søndag 12. januar 2020


     
  INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 - NAMDAL KAJAKKLUBB

Tid:  Torsdag 30. januar kl.19.00 

Sted: Kantina på I-bygget ved Olav Dunn vgs.


Saksliste:

1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.     Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

3.     Årsmelding for 2019

4.     Godkjenning av regnskap 2019
Revidert regnskap legges fram i møtet 

5.     Godkjenning av budsjett for 2020

6.     Medlemskontingent for 2019
Styret foreslår at kontingentprisen fra 2018 videreføres uendret (se takster i Årsmeldingen). Kontingent inkl. lån av kajakk med utstyr: Vanlig medlemspris + 500 kr. Utleie enkelttur: 150 kr. Utleie av tørrdrakt: 100 kr per gang. Egne priser for utleie til kurs da utstyret slites hardere.

7.     Valg
Bodil Bergersen og John Leithe ønsker å gå ut av styret. Ingvild Romstad Ryan og Olav Bremnes har sagt at de kan stille til valg. I tillegg  så kan  Svein-Arild Rye ta på seg å være revisor, og Tor Artur Trana og Bodil Bergersen kan ta jobben som valgkomite.

8.     Aktivitetsplaner for 2020
Styret skal lage aktivitetsplan, men ber årsmøtedeltakerne om forslag til ønskede aktiviteter.

       9.    Viktige saker for klubben 2019
Lager for kajakker
Kompetanseutvikling

 
10.     Eventuelt
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar