Møte-referaterFra styremøte 15. august 2019
- Villa fyr er opptatt den helga vi først ønsket, så helgaturen er flyttet til 20.-22. september.
- Byggesaken går sin gang. Vi har snart fått inn anbud på alt arbeid som ikke skal gjøres på dugnad. Så blir det å søke om støtte. Byggearbeidet starter i løpet av høsten.
- Økonomien i klubben er grei.
Møtet ble avsluttet med en lang og rask tur på fjorden for de lange, raske herrer Referat fra ekstraordinært medlemsmøte i Namdal Kajakklubb

1.     9 medlemmer var til stede.
Befaring på området der vi planlegger oppføring av kajakklager til erstatning for kontainerne som må bort. Dette er nederste del (nærmest sjøen) av bygget der kontainerne står nå.
    
Det ble bestemt at vi går for en forholdsvis enkel og rimelig løsning der vi bygger ca. 80 kvadratmeter lager med hylleplass til kajakker, plass til å reparere kajakker og mulighet for å parkere kajakktilhenger. 
Eksisterende klubbhus beholdes, og hvis bygging av lager går fint, kan vi gå for trinn 2: Isolering av klubbhus med mulighet for oppvarmet tørkerom til drakter og til en lunere kaffestund. Også ønskelig (og mulig) å få ført fram vann til klubbhuset.
Asle jobber med søknad om midler fra Norsk Tipping, og vi har visst en god sak. Olav har erfaring med slike søknadsprosesser og vil bidra. Susana har tilbudt hjelp til tegning.
Hvis alle andre bidrar med det som de er gode på, blir dette veldig bra!

Referat fra styremøte 14. februar 2019
1  1.  Aktivitetsplan for våren 2019
Planlagt i store trekk (se under). Har du lyst til å ta ansvar for noen av turene? Send melding til Bodil!

    2. Klubbutvikling/HMS-møte på Stjørdal 28. februar kl. 18 - 21.
Asle og Bodil får til å dra. Resten av styret er opptatt. Er det andre i klubben som er interessert i å bli med? Hjertelig velkommen!

3.   8-timers førstehjelpskurs.
Dyktige folk fra AMK-tjenesten har sagt seg villige til å holde kurs, og vi får låne lokaler på Ambulansefag på Olav Duun vgs. Tidspunkt kommer etter hvert. Det blir antakelig i april.

4.   Representanter til Padletinget på Gardermoen 5-6 april
I år ønsker NKK å delta, og styret kan sende inntil tre personer. Torstein og Asle kan stille, og da må vi også ha en kvinne med (begge kjønn skal være representert). Wenche sjekker om hun får det til. Om ikke stiller Bodil

5.   Klubbhus
De fra styret som får det til, skal ha møte med leder Geir Flakken på Sagbruksmuseet uke 9 for å diskutere det videre arbeidet. Før vi evt. setter i gang med bygging, vil det bli avholdt et ekstraordinært medlemsmøte.

6.   Kompetanseheving
Det er ønskelig at flere i klubben tar teknikkurs og aktivitetslederkurs. Vi undersøker med veiledere i nærheten om det blir satt opp kurs eller om vi evt. kan leie inn kursholdere. Forslag på styremøtet om at klubben kan dekke noe av/hele kursavgiften. Dette må evt. tas opp på medlemsmøte.

Takk for et fint møte!

Ref./Bodil


Referat fra årsmøtet 2019

https://drive.google.com/file/d/1VUF9EjZxoLhZryK7VhqXucQI4ceUblMO/view


Referat av styremøte 17.10.18


Til stede: Geir, Magne, Karoline, Asle og Bodil1. Søke kulturmidler Søknadsfristen i 2018 er 28. oktober. Asle og Bodil ordner.

2. Økonomi

Fra Ny-Ålesund har Jon sendt en oversikt som viser at vi har brukt noe mer enn budsjettert så langt i år.

Kommentarer:
-          Noen av utgiftene er utstyr som vi fikk stønad inn til i fjor. Dermed er noen utgifter egentlig knyttet til fjoråret. Vi bruker en del penger på turer, bassengtrening osv., og i styret er det enighet om å prioritere sånn. Vi har fortsatt ca. 72 000 kr på bok, og det er ikke noe mål å ha mye penger stående der.

3. Medlemsoversikt
Vi har per nå 106 betalende medlemmer. Rekord J

4. Kontainerplasser
Plassene skal nummereres og liste over hvem som har hvilken plass henges på innsiden av døra. Espen var ikke til stede på møtet, men Geir lovte å ta jobben sammen med ham.

5. Padlejulebord og andre førjuls-aktiviteter + litt etter jul.
Padlejulebordet er 3.-4. november og har 500 kr i egenandel. Da støtter klubben hver deltaker med ca. 150 kr. Prisen inkluderer overnatting i seng (ta med egne sengeklær) + kveitemiddag lørdag kveld. Påmelding på Facebook eller til namdalkajakklubb@gmail.com
Adventspadling søndag 2.des. kl. 12
Padlejulebord fredag 11.januar
Årsmøte torsdag 24. januar.


6. Bassengtrening
Vi tar bassengtrening når det passer for Oasen. Vi legger opp til inntil 20 bassenghelger i løpet av vintersesongen. Disse blir annonsert på Facebooksiden, og vi skal prøve å få dem lagt inn på hjemmesiden også.
Det er kommet ønske fra Oasen om at ansatte kan få prøve kajakk en fredagskveld. Styret mener at vi må få til det.

Evt.
Utskifting i styret.
Noen av styremedlemmene ønsker å trekke seg til årsmøtet. Det er en trivelig og lite krevende styrejobb, men det er fint at de samme ikke blir sittende for lenge. Ta gjerne kontakt dersom du kan tenke deg å gå inn i styret!

Skifte av tak på klubbhuset. Forslag om å vente til noe kulde har satt seg eller evt. begynne torsdag 25.oktober dersom værmeldingen holder seg. Dugnad vil bli annonsert med relativt kort varsel.
 
Ra Gjensidigestiftelsen.

Vi jobber med å få tak i en tralle fra USA. Bodil kontakter Gjensidigestiftelsen og hører om vi kan omdisponere midler eller vente og se, kanskje over fristen.

4. Erfaringer så langt med utlån/utleie av utstyr. Er det behov for presiseringer/endringer av reglene?
Det er mye bruk av utstyret, og folk er flinke til å gjøre opp for seg. Veldig positivt.
Ny regel: Tillate at folk tar kajakker med seg på dagstur ut fra andre plasser enn museet, også på privattur. Få tak i utstyr til å feste kajakker på taket
Presisering: Skriv i boka når du drar ut og mål for turen. Kvittere når du er kommet inn.
Bodil prøver å få Vipps-ansvar overført til Jon.

5. Nye medlemmer.
Det er kommet en del positive, yngre tilskudd i klubben. Hvordan ivaretar vi dem på best mulig måte?
Forslag til årsmøtet: Få inn en representant fra den yngre garde i styret.
Bodil oppfordrer dem til å komme på neste fellespadling så de blir kjent med hverandre.
6. Polokurs
Vi har fått tilbud om gratis kursing i kajakkpolo. Det eneste vi skal stille med er bassengleie + en badevakt. I tillegg får vi i et år låne en tilhenger med ti polokajakker og alt nødvendig utstyr. Tilhengeren står i Stavanger, og vi må selv sørge for å få den hit.
Dette skal gjøres:
Avtale med Instruktør og Oasen: Asle/Bodil
Sjekke lagringsplass: Asle/Kjell Martin
Sjekke hva det koster å få transportert utstyr opp fra Stavanger: Jon
7. Evt.
Jon gjorde greie for økonomien i klubben. Grei økonomi. Driftsinntekter minus utgifter så langt i år er ca. 30 000 kr.
Ref.Bodil
 Regler og pris for leie av utstyr

Skriv opp i utleieboka hva du tar med deg, og husk å kvittere for innlevering. Skriv i turboka når du drar ut, og sørg for å kvittere når du er kommet inn.Du må minimum ha grunnkurs for å låne utstyr utenom klubbturerEtter endt tur skal utstyret henges på plass i klubbhuset slik at det kan tørke. Du skal IKKE ta utstyret med deg heim.


Priser for utleie

·      Kajakk med vest, spruttrekk og åre: 500 kr/år
·      Kajakk med utstyr på kurs: 400 kr
·      Kajakk/dobbeltkajakk en enkelt gang: 150 kr
·      Tørrdrakt med padlesko: 100 kr per gang
Føttene i drakten er sårbare så husk ALLTID å ta på deg padlesko straks du har tatt tørrdrakten på.
·      Tørrdrakt på kurs: 400 kr


Betales til kontonr. 4448.11.81442  eller Vipps til 109930
Husk å skrive hva betalingen gjelder 😊
 Referat fra styremøte i Namdal kajakklubb 15.08.2016

 Aktivitetsplan
Planen fylt ut og publisert. Det blir en aktiv og fin høst!
 
      Dugnad
Klubbhuset skal males og det skal snekres platting framom kontainerne slik at ikke så mye sand blir dratt inn. Mandag 22.august kl. 18 møtes vi og ordner.

Turskiltprosjektet
Et landsomfattende prosjekt for merking av turstier som nå også skal omfatte padleruter. Asle og Bodil har vært på befaring med sentrale aktører i prosjektet, og vi har lagt noen av de foreslåtte rutene opp som klubbturer i høst. Da får vi bedre til å vurdere og beskrive dem. Enighet om at klubben ikke har kapasitet til å involvere seg hardt i prosjektet, men det kan være interessant å delta litt.
 
     Søknad Gjensidigestiftelsen
Vi søker om støtte til innkjøp av tilpasset kajakk og hjelpemidler til padling for funksjonshemmede. Det er engasjement i klubben for kursing og turer som passer for de fleste – uavhengig av fysiske forutsetninger. Søknadsfrist 15.sept.

     HMS-dokument
Klubben bør ha en HMS-dokument som sier noe om hvordan vi unngår uønskede hendelser og hvordan vi går fram dersom noe likevel skjer. Bodil har forslag til dokument med til neste styremøte, der vi reviderer det i fellesskap.

Artikler for å vise klubbtilhørighet
Det er kommet ønske om noe felles caps, t-skjorte eller lign. Vi sjekker om Tor Arthur har flere t-skjorter og vurderer hva vi kan gjøre videre.

 Skilt til klubbhuset
Vi burde hatt et skilt med klubbens navn på klubbhuset. Forslag til utforming som en grønlandsåre med inngravert navn. Dersom noen føler seg kallet til å ta på seg dette kunstneriske oppdraget, er det bare å gi beskjed til noen i styret.

Neste styremøte: 26. oktober

Ref. BodilB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar