Om klubben


                 Namdal Kajakklubb, Namsos
                        Medlem i Norges Padleforbund
 


Informasjon om klubben 2019

Namdal kajakklubb ble etablert den 18. oktober i 2007.  Vi driver primært med hav- og fjordpadling, men legger også noen turer til vann og vassdrag. I tillegg er det en del i klubben som har blitt ivrige på rulle og teknisk padling, og det har blitt holdt mange kurs på forskjellig nivå. Vi er for tiden 68 medlemmer av ulik alder. Klubben er tilsluttet Norges Padleforbund.

Klubben har sin base på Norsk Sagbruksmuseum i Namsos der vi disponerer et klubblokale til tørrdrakter og annet utstyr. På museumsområdet har vi to containere der klubben har kajakkene sine og der det er mulig å få leie plass til kajakker for medlemmer.
Padlesesongen strekker seg fra april/mai og ut september/oktober og vi har fellesturer torsdager kl. 18.00 med utgangspunkt fra klubb-containerne, hvis ikke annet er annonsert.
På mandager er det mer uformelle turer for de som er interesserte. Disse og andre uformelle turer blir annonsert på klubbens facebook-side.
Vi prøver å legge opp turer av forskjellig nivå så alle kan være med. I vinterhalvåret har vi bassengtrening der vi trener på rulle og redningsteknikker. Det har også blitt en tradisjon med et par weekend-turer i løpet av sesongen, og vi har padlejulebord i Flatanger i samarbeid med Innherred kajakklubb.
Vi holder fokus på sikkerhet, og det er ønskelig at alle har grunnkurs eller tilsvarende for å være med på fellesturer. Det blir også lagt opp til trening på redning i sjøen hver vår, der det er ønskelig at så mange som mulig deltar. Husk at redningsteknikker er ferskvare.
Klubben tilbyr hvert år grunnkurs og teknikkurs som ligger innenfor padleforbundets kursstige. Kursene vil bli annonsert på klubbens hjemmeside, klubbens facebookside og på padleforbundets terminliste.
Oversikt over aktiviteter vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og facebookside. På facebooksiden kan man også legge ut bilder og erfaringer fra turer og arrangementer.

Medlemskontingent: kr. 250.-for enkeltmedlemmer , ungdom under 19 år: kr. 100.- og kr.400.- for familier.
Årsleie av klubbkajakk: 500 kr. Vi har også tørrdrakter til utleie; det koster 100 kr per tur.
For leie av oppbevaring av kajakk i container er prisen 400 kr.- pr år.
Innbetaling til konto nr.: 4448.11.81442 Padlevettregler for Namdal Kajakklubb

1.     Svømmeferdigheter kreves.
·      Havpadling forutsetter at du som padler kan svømme og er komfortabel med å være i vann.
2.     Årlige livbergingsøvelser.
·      Du er som medlem ansvarlig for årlig gjennomføring av redningsøvelser, selvredning og kameratredning.
3.     Bruk alltid godkjent padlevest.
4.     Kle deg etter vanntemperaturen.
·      Ingen vinterpadling uten tørrdrakt, husk at vanntemperaturen på våren kan være lav selv om det er godt og varmt i lufta. Sørg for å bruke bekledning og utstyr som gjør at du synes.
5.     Vær godt rustet selv på kortere turer.
·      Ha alltid med nødvendig redningsutstyr som årepose, pumpe og ekstra åre. Ta med ekstra klær og mat i vanntett pose, en fjellduk er en svært god ting for å holde seg varm. Tilpass utstyret etter hva slags tur du skal på.
6.     Meld fra hvor du drar.
·      Gjør til en vane å fortelle andre hvor du drar og hvor lenge du blir vekk. Ha med mobiltelefon i vanntett pose.
7.     Vær sosial. Hold oversikt over alle og hjelp til om nødvendig. Avtal hvem som padler først og hvem som padler sist, husk at de sterkeste padlerne skal ligge bakerst. Sjekk regelmessig at alle er med og vær oppmerksom på om folk begynner å bli kalde og slitne. Det er viktig at folk også selv sier ifra hvis de begynner å få problemer. Padler du alene bør du holde deg nært land og være sikker på egenredning.
8.     Hold gruppen samlet.
·      Hold deg nær gruppen slik at det er mulig å kommunisere med hverandre. Vær lojal mot den som er turleder.
9.     Legg turen etter ferdighetsnivå.
10.  Vær et forbilde.
·      Jo mer erfaring du har, jo viktigere er det at du opptrer som et godt eksempel. Det nytter lite med regler hvis man ikke følger dem i praksis og opptrer som gode forbilder.Klubbens styre:


·      Asle Einar Bergersen (leder) tlf. 480 48 560, e-post: asle.bergersen@ntfk.no

·      Wenche Iren Wiik (nestleder) tlf. 90113332 , e-post: adm@natur-idrettsbarnehagen.no

·      Jon Leithe (kasserer) tlf: 46696784,  e-post: jon@jonleithe.no

·      Bodil Ahrens Bergersen (kursansvarlig) tlf. 911 97 038, e-post: areberg@online.no
t
     Torstein Ekker ( styremedlem) tlf: 915 96 866 e-post: ohermae@online.no
·      Magne Breivik (varamedlem)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar