Arrangementer


Velkommen til høstens vakreste eventyr: Padlejulebord i Flatanger 16.-17. november

Oppmøte lørdag i Einvik der vi tar en god padletur. Kom i god tid så vi er på vannet kl. 12! Padleturen legges opp etter værforhold. Evt. deler vi oss i to grupper etter nivå så alle kan trives. Kaffe/lunsjpause underveis.

Seinest kl. 16.30 skal alle være på land; det blir tidlig mørkt. Dusj og padleprat før vi får servert deilig kveitemiddag levert fra Zanzibar Inn. Resten av kvelden tar vi etter innfallsmetoden. Kulturelle innslag er velkomne!

Etter frokost søndag padler vi igjen en god tur før vi pakker sammen og kjører hjem. Tid for tur og avreise søndag avtaler vi lørdag.

Krav for deltakelse: Minimum grunnkurs.

Ta med: Tørrmat til lunsj lørdag og frokost + lunsj søndag. Rikelig med varme klær til å ha under tørrdrakten + lykt til padling. Ta også med gode sko, for i tilfelle veldig mye vind, går vi en tur.
Avtal gjerne samkjøring!

Overnatting i 2- eller 3-sengsrom i gode leiligheter. Ta med sengeklær - eller betal 100 kr for oppredd seng. Oppgi hvem du vil dele rom med ved påmelding.

Pris: 500 kr (overnatting og middag)

Påmelding til namdalkajakklubb@gmail.com eller tlf. 90197038
Frist for påmelding 3. november
Namdal Kajakklubb
7800 Namsos
Bank: 4448.11.81442
Org.nr: 998918553

Norges Padleforbund: www.padling.no    Namdal Kajakklubb: -  http://www.facebook.com/groups/147378895217/    

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 - NAMDAL KAJAKKLUBB


Tid:  Torsdag 24. januar kl.18.00
Sted: Kantina hos Hans Evensen på Spillum (Toyota). Inngang gjennom hovedinngangen.

Saksliste:

1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.      Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

3.      Årsmelding for 2018

4.      Godkjenning av regnskap 2018
Revidert regnskap legges fram i møtet

5.      Godkjenning av budsjett for 2019

6.      Medlemskontingent for 2019
Styret foreslår at kontingentprisen fra 2018 videreføres uendret (se takster i Årsmeldingen). Kontingent inkl. lån av kajakk med utstyr: Vanlig medlemspris + 500 kr. Utleie enkelttur: 150 kr. Utleie av tørrdrakt: 100 kr per gang. Egne priser for utleie til kurs da utstyret slites hardere.

7.      Valg

8.      Aktivitetsplaner for 2019
Styret skal lage aktivitetsplan, men ber årsmøtedeltakerne om forslag til ønskede aktiviteter.

9.      Viktige saker for klubben 2019
Mulig nytt klubbhus
Kompetanseutvikling
Revidere klubbens virksomhetsplan

10.  Eventuelt
Vel møtt!

Hilsen styret

 

Årsmelding for 2018

 

1. Organisering

a. Styret har bestått av: -       Asle Bergersen, leder, 

-          Tor Arthur Trana, nestleder
-          Bodil Bergersen, kursansvarlig 
-          Jon Leithe, kasserer
-          Karoline Grashof Lohrengel
-          Magne Breivik, varamedlem

Styret har avholdt 3 styremøter + en del mail-kontakt. Kasserer jobber i Ny-Ålesund, og han har ikke deltatt på møtene.

b.      Valgkomite: Hallgeir Fossland (leder), Anne-Lill Newermann

c.       Revisor: Olav Bremnes

d.      Bassengansvarlig: Geir Tore Lande

Medlemmer

Det er ved årsskiftet 106 medlemmer i klubben, en flott økning fra i fjor.

2. Aktiviteter 2018

Faste turer på torsdager og uformelle turer andre dager

Det har også i år vært organiserte klubbturer på torsdagene, se aktivitetsplan under. I tillegg har det vært svært mange ikke-organiserte turer. Oppmøtet på klubbturene er stort sett bra, og mange nye medlemmer uttrykker glede over det gode og inkluderende miljøet.

Klubbturer
Det var bare fire som ble med til Aglen i mai, men 16 ble med på helgatur til Hasvåg i september. Søndagsturene har gått fra Bangsund til Namsos, ned Namsen og en søndag hadde vi plastryddeaksjon. Det tradisjonelle padlejulebordet med Innherred kajakklubb ble avlyst på grunn av liten påmelding, men det ble både advents- og nyttårspadling.

Andre arrangementer
Også i år gjorde mange medlemmer fra klubben en flott dugnadsinnsats på Familiedagen på Sagbruksmuseet. Dette er betaling for lån av klubbhuset, og med hele 17 deltakere var museumsfolkene svært fornøyde med kajakklubben. I september var det offisiell åpning av padleruter med mange padlere på fjorden.

Ferdighetstrening og sikkerhet

Klubben har fokus på sikkerhet gjennom trening i Oasen på redningsøvelser med egenredning og kameratredning, teknikk og rulle. Tiltaket er veldig populært, og i 2018 har vi hatt 11 Oasen-helger med totalt 22 treningsdager. Flere og flere knekker «rulle-koden». I tillegg er flere av torsdagspadlingene på fjorden blitt brukt til sikkerhets- og ferdighetstrening.
Kurs: I 2018 var det totalt 38 deltakere på fire grunnkurs, det ble dessverre for få deltakere til å gjennomføre teknikkurs, og ingen tok aktivitetslederkurs. Vi håper flere vil gå videre på kursstigen i 2019.


Klubblokaler

Da vi skulle bytte tak på klubbhuset satte det inn med bøttevis av regn, så dugnaden ble utsatt flere ganger, men i månedsskiftet lyktes det endelig å gjennomføre jobben. Ikke så mange fikk til å stille opp, men vi kom i mål. Takk til dere som bidro både med dette og med andre tiltak for å sikre gode forhold for klubbens medlemmer. Også i 2018 har det vært mange hyggelige samlinger i og utenfor klubbhuset, og på klubbturene er det iblant flere som møter opp til kaffe enn de som blir med å padle. Klubben er også en viktig trivselsarena!

3. Profilering av klubben

Klubbens Facebook-sider flommer over med bilder og kommentarer om turer og bassengtrening. Her har det også blitt lagt ut informasjon om aktivitetene i klubben og invitasjon til spontane arrangement. Dette er en viktig måte å profilere klubben utad på, og en god måte å informere medlemmene om aktiviteter. Vi forsøker også å holde hjemmesiden oppdatert, men det er mest aktivitet på Facebook-sidene.


4. Økonomi

Økonomien i klubben er bra. Kursstøtten er falt bort, men vi får kulturmidler og grasrotandel Medlemskontingent i 2018 har vært: Enkeltmedl.: 250 kr, Ungdomsmedl. (under 19 år): 100 kr, Familiemedl.: 400 kr. Årlig leie for 1 kajakkplass i container: 400 kr Årsmøtet bestemmer om vi skal beholde disse satsene.
I 2018 er det innkjøpt to nye tørrdrakter og to barnekajakker med grønlandsårer, og klubben har betalt betalt en god andel av utgiftene ved helgaturene. Siden vi stadig får nye medlemmer og har inntekter av å leie ut utstyr, er økonomien fortsatt sunn.
Kasserer oversender revidert regnskap som vil bli lagt fram på årsmøtet sammen med budsjett for 2019.    Namsos 01.01.2019

For styret 
Asle Bergersen, leder

 

Oversikt over aktivitet i Namdal Kajakklubb 2018

             
Dato

Deltakere Oasen
Deltakere, tur og dugnad
Deltakere Kurs
11.jan
Bassentrening
10


12.jan
Bassentrening
9


21.jan
Årsmøte26.jan
Bassentrening
13


27.jan
Bassentrening
19


16.feb
Bassentrening
7


17.feb
Bassentrening
8


02.mar
Bassentrening
9


03.mar
Bassentrening
11


08.mar
Kajakkaking

3

16.mar
Bassentrening
10


17.mar
Bassentrening
12


05.apr
Første vårtur ute

3

06.apr
Bassentrening
12


07.apr
Bassentrening
15


12.apr
Fjordpadling

4

19.apr
Fjordpadling

4

20.apr
Bassentrening
12


21.apr
Bassentrening
13


26.apr
Bangsund til Namsos

4

03.mai
Fjordpadling

8

06.mai
Plastrydding på Finnanger

6

13.mai
Fjordpadling

9

25.-27.05
Helgatur på Aglen

4

31.mai
Rull og redningsøvelser

16

07.jun
Fjordpadling

6

09.jun
Dugnad, Familiedag

17

13.-15.06
Grunnkurs vgs.


11
22.-24.06
Grunnkurs


11
29.06.-01.07
Grunnkurs


11
12.aug
Søndagstur, Fjærangen

7

16.aug
Fjordpadling

5

23.aug
Ut fra Kjerstivika

6

30.aug
Fjordpadling

4

31.08.-02.09
Helgatur, Flatanger

16

01.-02.09
Grunnkurs i Flatanger


5
06.sep
Åpning, Padleruter

15

13.sep
Fjordpadling

10

16.sep
Søndagstur ned Namsen

3

28.sep
Bassentrening
18


29.sep
Bassentrening
16


04.okt
Fjordpadling

3

26.okt
Bassentrening
8


27.okt
Bassentrening
6


25.10.-03.11
Dugnad, nytt tak

6

04.nov
Søndagstur

4

09.nov
Bassentrening
11


10.nov
Bassentrening
10


23.nov
Bassentrening
8


24.nov
Bassentrening
8


02.des
Adventspadling

12

30.des
Nyttårspadling

3


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar